Statutarna komisija

Statutarnu komisiju čine tri člana HSSKL-a koje bira i opoziva Skupština na mandat od 4 godine.
Zadaća Statutarne komisije je da daje tumačenje Statuta HSSKL-a, ocjenjuje usklađenost odluka tijela Sindikata i Predsjednika s odredbama Statuta i drugim aktima Sindikata, priprema prijedlog izmjena Statuta na temelju zahtjeva Predsjednika, Izvršnog odbora ili potpisa najmanje 30 članova Sindikata.

Članovi Statutarne komisije:

Neven Novak
Dino Slavica
Marko Đumlija

Kontakt: statutarna@hsskl.hr