Skupština

Najviše tijelo Sindikata je Skupština, a čine je delegati izabrani u sindikalnim podružnicama.

Sindikalne podružnice istodobno s izborom delegata biraju i njihove zamjenike u istom broju i na isti način. Delegati i njihovi zamjenici iz starog saziva Skupštine mogu biti ponovo birani u novi saziv Skupštine. Delegati na Skupštini predstavljaju volju i odluke svoje podružnice. Ako se na Skupštini odlučuje o temi o kojoj podružnica nije donijela odluku, delegati se izjašnjavaju prema vlastitoj prosudbi.

Skupština radi u sjednicama koje mogu biti redovne i izvanredne. Redovna sjednica Skupštine održava se svake godine, a saziva je Izvršni odbor.

Izvanredna sjednica može se sazvati:

1. ako Izvršni odbor ne radi prema Statutu i programskim dokumentima Sindikata;
2. ako Predsjednik provodi politiku koja je suprotna sadržaju programskih dokumenata Sindikata;
3. u slučaju izmjene Statuta Sindikata;
4. u drugim važnim izvanrednim prigodama.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Izvršni odbor vlastitom odlukom ili na prijedlog 1/5 svih članova Sindikata.

Poslovi u nadležnosti Skupštine su:

1. donošenje i mijenjanje Statuta i Poslovnika o radu Skupštine;
2. donošenje odluke o ujedinjenju s drugim sindikatima;
3. donošenje programa rada, financijskog plana i usvajanje financijskog izvještaja sindikata;
4. izbor i opoziv radnog predsjedništva Skupštine;
5. potvrđivanje izbora i opoziv Predsjednika/ice Sindikata;
6. izbor i opoziv Nadzornog odbora;
7. izbor i opoziv članova Statutarne komisije;
8. potvrđivanje predloženih članova Izvršnog odbora;
9. razmatranje i usvajanje izvještaja tijela Sindikata;
10. odlučivanje o visini članarine;
11. odlučivanje o raspolaganju imovinom Sindikata;
12. odlučivanje o prigovorima i žalbama na odluke Izvršnog odbora;
13. odlučivanje o prestanku rada Sindikata;
14. odlučivanje o svim ostalim pitanjima od važnosti za rad i ostvarivanje zadataka Sindikata.

Povratak na tijela sindikata

Povratak

Učlani se u HSSKL

Učlani se