Podružnice

Podružnica je osnovna organizacijska jedinica ustrojena u organizacijskim jedinicama u kojima je stalno zaposleno najmanje sedam članova Sindikata.

Sindikalnom podružnicom upravlja, predstavlja i zastupa je POVJERENIK podružnice kojeg biraju članovi podružnice na mandat od 4 godine ili do opoziva te nema ograničenja u broju mandata.
Podružnica, odnosno povjerenik podružnice uz pomoć Izvršnog odbora Sindikata organizira i provodi aktivnosti vezane za nadzor nad primjenom Kolektivnog ugovora, poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu, osiguranje uvjeta za slobodno i nesmetano sindikalno djelovanje, nabavu robe za članstvo po povoljnim uvjetima i sl.

HSSKL ima osam podružnica:

Zagreb – ZAGREB COK (centar oblasne kontrole)
Zagreb – Zagreb TWR / Lučko TWR
Osijek – Osijek
Rijeka – Rijeka / Lošinj
Pula- Pula
Zadar – Zadar
Split- Split / Brač
Dubrovnik – Dubrovnik
Admin

Povratak na tijela sindikata

Povratak

Učlani se u HSSKL

Učlani se