Nadzorni odbor

Čine ga tri člana Sindikata izabrana od Skupštine s mandatom od četiri godine. Zadaća nadzornog odora je nadzor nad financijskim poslovanjem i gospodarenjem imovinom Sindikata te nadzor sukladnosti rada Sindikata sa Zakonom i Statutom Sindikata.
Imaju obvezu izvršiti 2 nadzora tijekom godine, a izvještaj Nadzornog odbora je sastavni dio dnevnog reda Skupštine.

Članovi nadzornog odbora:

Mladen Jelkovac
Dario Zajec
Dora Trbara

 

Kontakt: nohsskl@gmail.com

Povratak na tijela sindikata

Povratak

Učlani se u HSSKL

Učlani se