Nadzorni odbor

Čine ga tri člana Sindikata izabrana od Skupštine s mandatom od četiri godine. Zadaća Nadzornog odbora je nadzor nad financijskim poslovanjem i gospodarenjem imovinom Sindikata te nadzor sukladnosti rada Sindikata sa Zakonom i Statutom Sindikata.
Imaju obvezu izvršiti 2 nadzora tijekom godine, a izvještaj Nadzornog odbora je sastavni dio dnevnog reda Skupštine.

Članovi nadzornog odbora:

ALEN KUTEN
SILVIJA JURAKIĆ
TOMISLAV AUGUSTINOVIĆ

Kontakt: nadzorni@hsskl.hr