Izvršni odbor

Najviše izvršno tijelo Sindikata koje čine članovi Sindikata, a bira ih Predsjednik Sindikata kao svoj tim, predstavlja u svojoj kandidaturi i potvrđuje ih Skupština.
Izvršni odbor ima sedam članova + predsjednik.

Mandat im traje četiri godine.

Predsjednik Sindikata je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Zadaće i odgovornosti Izvršnog odbora su:

1. Odgovoran je za zakonitost rada i funkcioniranje Sindikata
2. Donosi odluke o udruživanju u udruge sindikata i odlučuje o svojim predstavnicima u istim
3 Donosi i dogovara osnove za kolektivno pregovaranje te druge dogovore i sporazume
4. Donosi pravilnike i druge akte iz svoje nadležnosti
5. Odlučuje o zaključivanju i otkazivanju Kolektivnog ugovora
6. Odlučuje o osnivanju novih ili ukidanju sindikalnih podružnica
7. Odlučuje o stupanju u štrajk i raspisivanju izjašnjavanja (referendum) za provođenje generalnog štrajka
8. Razrađuje i provodi financijski plan Sindikata i Program rada
9. Odlučuje o potrebi zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih u Sindikatu i raspisuje natječaj za iste
10. Imenuje blagajnika i osobe koje imaju pravo potpisa u ime Sindikata
11. Utvrđuje listu svojih kandidata i njihovih zamjenika za radnička vijeća
12. U slučaju potrebe donosi različite operativne odluke u svezi funkcioniranja sindikalnih podružnica (provođenje izbora i sl.)
13. Odlučuje o osnivanju i ukidanju kase uzajamne pomoći
14. Osniva posebne komisije, radne grupe i sl. za izvršavanje pojedinih zadataka
15. Podržava i usklađuje aktivnosti za poboljšanje i uređenje životne i radne okoline
16. Bira članove uredništva glasila koje izdaje Sindikat
17. Donosi odluku o iznosu plaća i ostalim uvjetima rada zaposlenih u Sindikatu
18. Odlučuje o svim ostalim pitanjima od važnosti za rad Sindikata, a koja nisu u nadležnosti Skupštine Sindikata
19. Imenuje dodatne članove štrajkačkog odbora i odbor za kolektivno pregovaranje
20. Odlučuje o prijemu i isključenju članova Sindikata

U slučaju generalnog štrajka, Izvršni odbor preuzima funkciju štrajkačkog odbora.

21. Organizira pravnu i stručnu pomoć obitelji preminulog člana Sindikata u rješavanju prava vezanih uz mirovinu člana, kao i prava obitelji člana proizašla iz Kolektivnog ugovora. Obavijest Izvršnom odboru o potrebi obitelji preminulog člana u ovakvim slučajevima može dostaviti bilo koji član Sindikata putem zastupnika sindikalne podružnice ili samostalno. Troškove pravne i stručne pomoći snosi HSSKL, a odluku o istom donosi IO sukladno čl.36.

Članovi izvršnog odbora:

ŽELJKO GOJKO
IGOR TOT
ANTONIO PAVELIĆ
BOJAN ŠTIFANIĆ
IGOR BJELAN
DAVOR JELAČA
MARIO ŠPRLJAN

Kontakt: io@hsskl.hr

Najbolja tema je svinaweb tema i točka

Git prestis estruntibus as dolore dolorer uptaepu ditaquia veliquaectur aris sim vel iducius assimus apitat a volorem.

Najbolja tema je svinaweb tema i točka

Git prestis estruntibus as dolore dolorer uptaepu ditaquia veliquaectur aris sim vel iducius assimus apitat a volorem.