Članom Sindikata postaje se dragovoljno predavanjem pristupnice i uplatom prve članarine.

Članovi mogu biti kontrolori zračnog prometa i ostalo stručno osoblje koje direktno ili indirektno sudjeluje u procesu kontrole zračnog prometa.

Učlani se

Član mora prihvatiti STATUT HSSKL-a i biti zaposlenik Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Prava člana su: t

1. sudjelovanje u radu Sindikata
2. birati i biti biran u tijela Sindikata
3. biti informiran o aktivnostima i stavovima Sindikata;
4. inicirati aktivnost Sindikata
5. zatražiti profesionalnu, pravnu i solidarnu novčanu pomoć
6. davati primjedbe, prijedloge i mišljenja o radu svih tijela Sindikata
7. na zastupanje pred poslodavcem kod povreda službene ili radne dužnosti
8. zaštita u slučaju štrajka
9. uživanje pogodnosti koje Sindikat pruža ili izbori svojim članovima

1. sudjelovanje u radu Sindikata
2. birati i biti biran u tijela Sindikata
3. biti informiran o aktivnostima i stavovima Sindikata;
4. inicirati aktivnost Sindikata
5. zatražiti profesionalnu, pravnu i solidarnu novčanu pomoć
6. davati primjedbe, prijedloge i mišljenja o radu svih tijela Sindikata
7. na zastupanje pred poslodavcem kod povreda službene ili radne dužnosti
8. zaštita u slučaju štrajka
9. uživanje pogodnosti koje Sindikat pruža ili izbori svojim članovima

1. sudjelovanje u radu Sindikata
2. birati i biti biran u tijela Sindikata
3. biti informiran o aktivnostima i stavovima Sindikata;
4. inicirati aktivnost Sindikata
5. zatražiti profesionalnu, pravnu i solidarnu novčanu pomoć
6. davati primjedbe, prijedloge i mišljenja o radu svih tijela Sindikata
7. na zastupanje pred poslodavcem kod povreda službene ili radne dužnosti
8. zaštita u slučaju štrajka
9. uživanje pogodnosti koje Sindikat pruža ili izbori svojim članovima

1. sudjelovanje u radu Sindikata
2. birati i biti biran u tijela Sindikata
3. biti informiran o aktivnostima i stavovima Sindikata;
4. inicirati aktivnost Sindikata
5. zatražiti profesionalnu, pravnu i solidarnu novčanu pomoć
6. davati primjedbe, prijedloge i mišljenja o radu svih tijela Sindikata
7. na zastupanje pred poslodavcem kod povreda službene ili radne dužnosti
8. zaštita u slučaju štrajka
9. uživanje pogodnosti koje Sindikat pruža ili izbori svojim članovima

Svaki član HSSKL-a ima i obveze: t

1. postupanje u skladu s odredbama Statuta, drugih akata i odluka tijela Sindikata
2. odgovorno sudjelovanje u izvršenju obvezujućih odluka i u aktivnostima tijela Sindikata
3. čuvanje i promicanje interesa i ugleda profesije kontrolora zračnog prometa, Sindikata i njegovih članova
4. savjesno i stručno izvršavanje radnih zadataka i zalaganje za afirmaciju stručnosti i profesionalnog odnosa prema radu
5. pridržavanje preventivnih i zakonskih mjera i propisa na radnom mjestu
6. čuvanje imovine Sindikata
7. uredno plaćanje članarine i namirivanje ostalih obveza prema Sindikatu

1. postupanje u skladu s odredbama Statuta, drugih akata i odluka tijela Sindikata
2. odgovorno sudjelovanje u izvršenju obvezujućih odluka i u aktivnostima tijela Sindikata
3. čuvanje i promicanje interesa i ugleda profesije kontrolora zračnog prometa, Sindikata i njegovih članova
4. savjesno i stručno izvršavanje radnih zadataka i zalaganje za afirmaciju stručnosti i profesionalnog odnosa prema radu
5. pridržavanje preventivnih i zakonskih mjera i propisa na radnom mjestu
6. čuvanje imovine Sindikata
7. uredno plaćanje članarine i namirivanje ostalih obveza prema Sindikatu

1. postupanje u skladu s odredbama Statuta, drugih akata i odluka tijela Sindikata
2. odgovorno sudjelovanje u izvršenju obvezujućih odluka i u aktivnostima tijela Sindikata
3. čuvanje i promicanje interesa i ugleda profesije kontrolora zračnog prometa, Sindikata i njegovih članova
4. savjesno i stručno izvršavanje radnih zadataka i zalaganje za afirmaciju stručnosti i profesionalnog odnosa prema radu
5. pridržavanje preventivnih i zakonskih mjera i propisa na radnom mjestu
6. čuvanje imovine Sindikata
7. uredno plaćanje članarine i namirivanje ostalih obveza prema Sindikatu

1. postupanje u skladu s odredbama Statuta, drugih akata i odluka tijela Sindikata
2. odgovorno sudjelovanje u izvršenju obvezujućih odluka i u aktivnostima tijela Sindikata
3. čuvanje i promicanje interesa i ugleda profesije kontrolora zračnog prometa, Sindikata i njegovih članova
4. savjesno i stručno izvršavanje radnih zadataka i zalaganje za afirmaciju stručnosti i profesionalnog odnosa prema radu
5. pridržavanje preventivnih i zakonskih mjera i propisa na radnom mjestu
6. čuvanje imovine Sindikata
7. uredno plaćanje članarine i namirivanje ostalih obveza prema Sindikatu

Članovi Sindikata imaju pravo postati članom Kase uzajamne pomoći kojom upravlja Sindikat, kao i na besplatnu pravnu pomoć.

Učlani se u HSSKL

Učlani se

Učlani se u KUP

Učlani se