FAB CE: Na međunarodnoj razini nismo postigli zajednički stav u vezi inflacije i usklađivanja plaća kontrolora letenja

FAB CE: Na međunarodnoj razini nismo postigli zajednički stav u vezi inflacije i usklađivanja plaća kontrolora letenja

Jedan od temeljnih problema s kojima se cijeli svijet, pa tako i kontrolori letenja suočavaju jest opće povećanje cijena dobara i usluga. Upravo je usklađivanje koeficijenata s razinom inflacije bila glavna tema sastanka Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (FAB CE) u Ljubljani kojem su, između ostalih, prisustvovali i članovi HSSKL-a.

Nije postignut kolektivni dogovor u vezi traženih radnih uvjeta na međunarodnoj razini jer se najprije moraju uskladiti odluke na nacionalnom nivou, odnosno na nivou svakog pružatelja usluge kontrole letenja, što još uvijek nije učinjeno u svim državama, zaključili su to kontrolori letenja. HSSKL već je ranije usmjerio apel na usklađivanje koeficijenata s razinom inflacije, s obzirom na negativne gospodarske trendove uzrokovane pandemijom i nestabilnom situacijom na istoku Europe, a što je omogućeno i regulativom EU koju već provodi većina zemalja FAB CE-a.

S obzirom na to da su kolege u Sloveniji uspjeli uskladiti plaće s inflacijom, oni su odličan pokazatelj da je kvalitetan socijalni dijalog itekako moguć ako sve uključene strane imaju otvoren i transparentan odnos, istaknuli su predstavnici HSSKL-a.

Komentirajući utjecaj inflacije na ANSP (eng. Air Navigation Service Provider), okupljeni su naglasili da se troškovi koje pružatelji usluga izdvajaju za zaposlenike, kao i operativni troškovi automatski usklađuju sa stopom inflacije.

FAB CE sastanci omogućuju raspravu i konzultiranje o različitim aktualnim pitanjima i aktivnostima kojima se bavi zrakoplovna struka, a sve s ciljem prilagodbe poslovanja zahtjevima Jedinstvenog europskog neba.